Ikonka Úvod

Vitajte na stránke venovanej systémom environmentálneho manažérstva, ktorá vznikla za účelom zvýšenia informovanosti slovenských podnikov i širokej verejnosti o danej problematike.

Čo je EMS?

Systém environmentálneho manažérstva (Environmental Management System – EMS) patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálneho riadenia organizácie, ktorých zámerom je zosúladenie dosahovania podnikateľských cieľov s dodržiavaním zásad udržateľného rozvoja. Je založený na aktívnom prístupe podniku, pri ktorom otázky starostlivosti a ochrany životného prostredia sú súčasťou jeho dlhodobej stratégie.

Komu je EMS určený?

EMS je všeobecne použiteľný nástroj, ktorý možno aplikovať na akýkoľvek typ organizácie bez ohľadu na jej veľkosť či oblasť pôsobenia. Systém môžu zaviesť všetky podniky, v ktorých záujme je:

Aké sú možnosti zavedenia EMS?

V súčasných legislatívnych podmienkach je zavedenie systému EMS možné na základe dvoch platných noriem:


ISO 14001 a EMAS logo