Ikonka Schéma EMAS

Kto sa môže registrovať v EMAS?

EMAS (Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit) je otvorená pre všetky členské štáty Európskej únie a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké sú podmienky registrácie?

O začlenenie do schémy sa môže uchádzať každá organizácia, ktorá splní nasledujúce požiadavky:

Posledným krokom v procese registrácie je udelenie Osvedčenia o registrácii v EMAS ministrom ŽP SR a následne nahlásenie organizácie do Európskeho registra EMAS, čím podnik získava právo používať logo EMAS.

EMAS aktuálne...

V novembri 2009 bola schéma EMAS II revidovaná Nariadením ES č. 1221/2009 (EMAS III) s účinnosťou od 11.1.2010. V súčasnosti sa očakáva úprava týchto požiadaviek do právneho poriadku SR, ktorých prioritnými cieľmi bude:


>>> Zoznam organizácií registrovaných v schéme EMAS nájdete na stránke SAŽP.