Ikonka Publikácie o EMS
Environmentálne manažérske systémy

M. Majerník, J. Chovancová, J. Hodolič
Skalica, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009
ISBN 978-80-89391-05-9
Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo

M. Rusko
Žilina, STRIX, n.f., 2008
ISBN 978-80-89281-37-4
Systémy environmentálneho manažérstva: teória a metodika

M. Majerník, M. Badida, J. Legáth
Košice, Vienala, 2002
ISBN 80-7099-976-4
Environmentálne manažérstvo: teória a metodika

E. Virčíková, P. Pálfy
Košice, Štroffek, 2001
ISBN 80-88896-15-0
Správa o stave ŽP SR v roku 2008

Dostupné na internete:
http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2008-sk/Sprava_2008.pdf
Sprievodca EMAS

Dostupné na internete:
http://nyx2.sazp.sk/index/open_file.php?file=CEM/EMAS/PUBLIKACIE/Sprievodca_EMAS.pdf